Posted in Ուսուցում

Կրտսեր դպրոցականի ստեղծագործական մտածողությունը

Կրտսեր դպրոցի ստեղծագործական մտածողության խթանումը

Ստեղծագործական մտածողությունը այն հետաքրքիր ֆենոմեններից է, որը մարդ բանականին առանձնացնում է կենդանական աշխարհից:Ցանկացած մարդ ունի պահանջմունքը ինքնարտահայտվելու հենց ստեղծագործության միջոցով:Ստեղծագործական մտածողությունը աշխարհի բացահայտման ակտիվ միջոցներից է ինչպես առանձին անհատների այնպես էլ ողջ մարդկության առանջընթացն ու զարգացումը:Մարդու ստեղծագործական մտածողությունը հետաքրքրել է մյուս փիլիսոփաներին՝ Հերակլիտ, Դեմոկրիտ ,Պլատոն: Այս երևույթի ուսումնասիրմամբ զբաղվել են այնպիսի հոգեբաններ ինչպիսիք են՝ Ֆրեյդը, Ադլեր և այլոք:

Ստեղծագործությունը կարելի է դիտարկել նաև այնպիսի գործընթաց , որի ժամանակ ակտիվ փոխներգործության մեջ են մտնում անձի ներաշխարհը և նրա ծավալուն գործունեությունը:

Ստեղծագործությունը ակտիվ նպատակադրված ինտելեկտուալ կարողությունների և լարված աշխատանքի արդյունք է, որը պահանջում է մտածական ակտիվություն,կամային կայուն որակների և բարձր աշխատունակություն:Ստեծագործական մտածողությունը կարելի է բնութագրել տարբեր կերպ,մի կողմից ստեղծագործական մտածողությունը կարողություն է բացահայտելու սկզբունքային նոր և եզակի լուծումներ: Մյուս կողմից այն կառողություն է նայելու աշխարհին ,մեկ այլ ուրիշներին ոչ հայտնի տեսանկյունից և հենց այդ տեսանկյունից փոխանցելու սեփական մտքերը:

Ի դեպ ստեղծագործությունը միայն օժտված մարդկանց մենաշնորհը չէ, այն բնորոշ է ոլոր մարդկանց: Կարելի է առանձնացնել ստեղծագործության տարբեր տեսակներ՝ գեղարվեստական,տեխնիկական, սպորտային և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s